Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Hälsoekonomiska avvägningar.  Varför behöver vi utvärdera – vikten av kostnadseffektivitet.

Hälsoekonomiska avvägningar. Varför behöver vi utvärdera – vikten av kostnadseffektivitet. Har passerat

Onsdag 24 november 2021 13:20 - 13:35

Föreläsare: Sofia Medin

Spår: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov


Föreläsare

Profilbild för Sofia Medin

Sofia Medin Föreläsare

SKR

Jag arbetar som koordinator för det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet samt ordförande i beredningsgruppen för medicinteknik. Min arbetsplats har jag på SKR.