Header image for Vitalis 2021
Profile image for Hälsoekonomiska avvägningar.  Varför behöver vi utvärdera – vikten av kostnadseffektivitet.

Hälsoekonomiska avvägningar. Varför behöver vi utvärdera – vikten av kostnadseffektivitet. Passed

Wednesday November 24, 2021 13:20 - 13:35

Lecturer: Sofia Medin

Track: Mötesplats Egenmonitorering 24 nov


Lecturers

Profile image for Sofia Medin

Sofia Medin Lecturer

SKR

Jag arbetar som koordinator för det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet samt ordförande i beredningsgruppen för medicinteknik. Min arbetsplats har jag på SKR.