Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Introduktion till openEHR

Introduktion till openEHR Har passerat

Torsdag 20 maj 2021 09:00 - 09:30 3. Live

Föreläsare: Erik Sundvall

Spår: OpenEHR

Hur kan vi lösa fundamentala omtolkningsproblem som ofta försvårar eller omöjliggör integration och delning av data? Hur angriper vi grundorsaken? Föredraget introducerar openEHRs beprövade sätt att angripa dessa problem genom att för både klinisk och teknisk personal underlätta hur detaljerade överenskommelser (dokumentationsmodeller m.m.) diskuteras, skapas, underhålls och praktiskt används i vård-IT-system. 

Sista minuterna av föredraget behandlar även kort tekniska grunder och möjligheter, men kan vara intressant även för icke-tekniker. 

Det finns två versioner av föredraget den kortare "final cut" versionen kommer köras "live" med chatt för frågor och svar i openEHR-spåret.


Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Healthcare professionals

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Innovation/research
Documentation,
Usability

Föreläsare

Profilbild för Erik Sundvall

Erik Sundvall Föreläsare

Informationsarkitekt & hälsoinformatikforskare
Region Östergötland & Linköpings Universitet

Informationsarkitekt i Region Östergötland & hälsoinformatikforskare vid Linköpings Universitet (Inst. f. Medicinsk Teknik.)

Aktiv i standardiseringsarbete relaterat till t.ex. openEHR, SIS/ISO och Snomed CT.

Civilingenjör (IT) och Tekn. Dr. i medicinsk informatik. Vetenskapliga publikationer: https://scholar.google.com/citations?user=riUPE7QAAAAJ&hl=en