Profilbild för Erik Sundvall

Erik Sundvall Föreläsare

Informationsarkitekt & hälsoinformatikforskare
Region Östergötland & Linköpings Universitet

Föreläsare för

Introduktion till openEHR

Torsdag 09:00 - 09:30 3. Live

OpenEHR och kvalitetsregister - en ny väg

Torsdag 10:30 - 11:00 3. Live

Paneldeltagare för

Paneldiskussion och frågestund om openEHR

Torsdag 11:00 - 11:50 3. Live