Header image for Vitalis 2021
Profile image for Mellan Pod och Patient - hur ändras arbetet när vården blir digital?

Mellan Pod och Patient - hur ändras arbetet när vården blir digital?

Lecturer: Gudbjörg Erlingsdóttir

Track: Framtidens omsorg och vård

I det här seminariet presenteras preliminära forskningsresultat av en studie som utförs av Lunds universitet där man undersöker hur införandet av digital teknik och användandet av digitala IT-lösningar inom vården påverkar arbetet, personalen och arbetsmiljön. Hur påverkar egentligen nya, digitala arbetssätt arbetsmiljön jämförd med traditionell vård? Studien tittar också på kostnadseffektiviteten mellan sedvanligt arbetssätt och digitalt, asynkront arbetssätt. Vilka effekter har det för budgeten men också på ett större samhällsperspektiv?

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Utbildning (utbildningsbevis)
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Gudbjörg Erlingsdóttir

Gudbjörg Erlingsdóttir Lecturer

Universitetslektor, docent
Lunds universitet

Universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet. Gudbjörg Erlingsdottir är koordinator för en samverkansplattform om e-hälsa, eHealth@LU, som finansieras av Lunds universitet.