Profilbild för Gudbjörg Erlingsdóttir

Gudbjörg Erlingsdóttir Föreläsare

Universitetslektor, docent
Lunds universitet

Föreläsare för

Mellan Pod och Patient - hur ändras arbetet när vården blir digital?

Universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet. Gudbjörg Erlingsdottir är koordinator för en samverkansplattform om e-hälsa, eHealth@LU, som finansieras av Lunds universitet.

Personlig presentation
Jag är universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik. Jag disputerade vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet 1999 inom organisationsteori med avhandlingen ”Förförande idéer – kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården”. Min forskning handlar fortfarande huvudsakligen om olika förändrings- och organiseringsprocesser inom vårdsektorn, i bred bemärkelse. Mötet mellan människa, organisation, teknik och samhälle är i focus i mitt största intresseområde: e-hälsa eller digitalisering av hälsa och vård. Några av frågeställningarna är vem som driver utvecklingen av e-hälsotjänster och varför, hur de utformas och implementeras samt vilka effekter de får för vårdprofessionerna och vårdorganisationerna. Förutom olika projekt om e-hälsa har jag också arbetat med forskning om design av kringutrustning i hemsjukvård samt om flerprofessionella team i vården.

Teoretiska intresseområden är: Institutionell teori särskilt om förändrings-processer (Skandinaviska skolan) och normering av teknologi; översättnings-sociologi; professionsteori och då särskilt om organisering, autonomi, olika former av kontroll, arbetsmiljö, ansvarighet (accountability) och transparens; hur teknik och vårdprofessioner normeras samt mötet mellan dessa olika normer.