Header image for Vitalis 2021
Profile image for Nationellt ordnat införande av medicinteknik

Nationellt ordnat införande av medicinteknik

Lecturer: Sofia Medin

Track: Införande

Medicintekniska produktrådet, MTP-rådet som ingår i samverkansmodellen för medicinteknik har arbetet sedan början av 2020. På detta seminarium kommer vi berätta om hur arbetet går till och vilka lärdomar som gjorts sedan start. Det innebär att vi kommer berätta om arbetet med att horisontspana och välja ut vilka produkter som kommer kunna blir aktuella för en nationell rekommendation av MTP-rådet och vi kommer lyfta exempel med medicintekniska produkter som är digitala.  

Language

Svenska

Topic

Införande

Objective of lecture

Övrigt

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Styrning/Förvaltning

Lecturers

Profile image for Sofia Medin

Sofia Medin Lecturer

SKR

Jag arbetar som koordinator för det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet samt ordförande i beredningsgruppen för medicinteknik. Min arbetsplats har jag på SKR.