Profilbild för Sofia Medin

Sofia Medin Föreläsare

SKR
Personlig presentation
Jag arbetar som koordinator för det medicintekniska produktrådet, MTP-rådet samt ordförande i beredningsgruppen för medicinteknik. Min arbetsplats har jag på SKR.