Header image for Vitalis 2021
Profile image for Bemötande vid digifysiska vårdkontakter

Bemötande vid digifysiska vårdkontakter

Lecturer: Evamaria Nerell

Track: Nära vård

Vintern 2020/2021 genomförde Socialstyrelsen en intervjustudie med regioner och privata vårdföretag om behöv av stöd kring bemötande vid digifysiska vårdkontakter. Olika professioner intervjuades för att få en bred bild av behoven av stöd och verktyg. Här presenteras resultatet av den studien.

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Användbarhet
Etik

Lecturers

Profile image for Evamaria Nerell

Evamaria Nerell Lecturer

Utredare
Socialstyrelsen

Utredare på Socialstyrelsen med inriktning på implementering och utredning kring e-hälsa och välfärdsteknik, digitalisering och AI i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Ansvarar för utbildningar och stöd inom området e-hälsa.