Profilbild för Evamaria Nerell

Evamaria Nerell Föreläsare

Utredare
Socialstyrelsen
Personlig presentation
Utredare på Socialstyrelsen med inriktning på implementering och utredning kring e-hälsa och välfärdsteknik, digitalisering och AI i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Ansvarar för utbildningar och stöd inom området e-hälsa.