Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Bemötande vid digifysiska vårdkontakter

Bemötande vid digifysiska vårdkontakter

Föreläsare: Evamaria Nerell

Spår: Nära vård

Vintern 2020/2021 genomförde Socialstyrelsen en intervjustudie med regioner och privata vårdföretag om behöv av stöd kring bemötande vid digifysiska vårdkontakter. Olika professioner intervjuades för att få en bred bild av behoven av stöd och verktyg. Här presenteras resultatet av den studien.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Follow-up/Report of current status,
Usability
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Evamaria Nerell

Evamaria Nerell Föreläsare

Utredare
Socialstyrelsen

Utredare på Socialstyrelsen med inriktning på implementering och utredning kring e-hälsa och välfärdsteknik, digitalisering och AI i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Ansvarar för utbildningar och stöd inom området e-hälsa.