Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Föreläsare: Andreas Gremyr, Frida Smith, Susanne Dahlberg, Ulla Karilampi, Ulla Tang

Spår: Införande

Visionen, Sverige bäst på eHälsa 2025, kräver insats av alla inom vården. Men hur kan en region skapa patientnytta genom att underlätta för bottom-up innovatörer att innovera inom offentlig organisation? Tillsammans, har innovationsforskare och

Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen (VGR) undersökt komplexitet i innovationsprocessen inom offentlig organisation. Utifrån ramverket NASSS CAT[1] har en kritisk granskning av fyra digitala bottom-up innovationer använts i en gemensam lärandeprocess med innovationsforskare och medarbetare på Innovationsplattformen i VGR.  I dialoger, lärandeseminarier och utbyte av erfarenheter har komplexitet identifierats och diskuterats i sju domäner: tillstånd/diagnos, teknologin/innovationen, värdeerbjudandet, användarna, organisationen, större kontext och långsiktig implementering.

I föredraget får du höra om ett lyckat regionalt samarbete i gemensamt lärande, med syfte att underlätta innovationsprocessen för bottom-up innovatörer.

Lärdomar:

  • NASSS ramverket är användbart för att identifiera områden med komplexitet i innovationsarbetet.
  • I gemensamt lärande har komplexitetens betydelse bekräftats i innovationsprocessen.
  • Komplexitetsperspektivet kan ge ökad förståelse att tidigt i projekt ta ställning till STOP eller GO eller ÄNDRA KURS i innovationsprocessen.
  • Användning av kartläggningsverktyg som NASSS-CAT behöver utforskas vidare inför användning i svensk kontext.

    [1] The non-adoption, abandonment and challenges to scale-up, spread and sustainability-(NASSS)-framework NASSS CAT. Greenhalgh et al. (2017)
Språk

Svenska

Ämne

Digital Assistive Technology

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Apps
Usability

Föreläsare

Andreas Gremyr Föreläsare

Verksamhetsutvecklare, psykolog och doktorand
Västragötalandsregionen

Verksamhetsutvecklare, psykolog och doktorand som är med och utvecklar och studerar hur psykiatrin kan bli ett lärande hälsosystem med stöd av ny teknik.

Profilbild för Frida Smith

Frida Smith Föreläsare

PhD
Regionalt cancercentrum väst

Innovatör och forskare i förbättringar i cancervården. Har varit med och utvecklat digital vårdplan samt Virtual reality som förberedelse inför strålbehandling.

Profilbild för Susanne Dahlberg

Susanne Dahlberg Föreläsare

Enhetschef på Innovationsplattformen
Västragötalandsregionen

Civilingenjör och sjuksköterska som i sin roll som enhetschef på Innovationsplattformen i Västragötalandsregionen bidrar till att förbättra innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården.

Ulla Karilampi Föreläsare

Västragötalandsregionen

Profilbild för Ulla Tang

Ulla Tang Föreläsare

Överortopedingenjör, Med. Dr.
Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innovatör och ortopedingenjör som brinner för att få in fötterna i diabetesvården. Har utvecklat digital fotkoll.