Header image for Vitalis 2021
Profile image for Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Komplexitet i innovationsprocessen i offentlig organisation

Lecturers: Andreas Gremyr, Frida Smith, Susanne Dahlberg, Ulla Karilampi, Ulla Tang

Track: Införande

Visionen, Sverige bäst på eHälsa 2025, kräver insats av alla inom vården. Men hur kan en region skapa patientnytta genom att underlätta för bottom-up innovatörer att innovera inom offentlig organisation? Tillsammans, har innovationsforskare och

Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen (VGR) undersökt komplexitet i innovationsprocessen inom offentlig organisation. Utifrån ramverket NASSS CAT[1] har en kritisk granskning av fyra digitala bottom-up innovationer använts i en gemensam lärandeprocess med innovationsforskare och medarbetare på Innovationsplattformen i VGR.  I dialoger, lärandeseminarier och utbyte av erfarenheter har komplexitet identifierats och diskuterats i sju domäner: tillstånd/diagnos, teknologin/innovationen, värdeerbjudandet, användarna, organisationen, större kontext och långsiktig implementering.

I föredraget får du höra om ett lyckat regionalt samarbete i gemensamt lärande, med syfte att underlätta innovationsprocessen för bottom-up innovatörer.

Lärdomar:

  • NASSS ramverket är användbart för att identifiera områden med komplexitet i innovationsarbetet.
  • I gemensamt lärande har komplexitetens betydelse bekräftats i innovationsprocessen.
  • Komplexitetsperspektivet kan ge ökad förståelse att tidigt i projekt ta ställning till STOP eller GO eller ÄNDRA KURS i innovationsprocessen.
  • Användning av kartläggningsverktyg som NASSS-CAT behöver utforskas vidare inför användning i svensk kontext.

    [1] The non-adoption, abandonment and challenges to scale-up, spread and sustainability-(NASSS)-framework NASSS CAT. Greenhalgh et al. (2017)
Language

Svenska

Topic

Digitala hjälpmedel

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Appar
Användbarhet

Lecturers

Andreas Gremyr Lecturer

Verksamhetsutvecklare, psykolog och doktorand
Västragötalandsregionen

Verksamhetsutvecklare, psykolog och doktorand som är med och utvecklar och studerar hur psykiatrin kan bli ett lärande hälsosystem med stöd av ny teknik.

Profile image for Frida Smith

Frida Smith Lecturer

PhD
Regionalt cancercentrum väst

Innovatör och forskare i förbättringar i cancervården. Har varit med och utvecklat digital vårdplan samt Virtual reality som förberedelse inför strålbehandling.

Profile image for Susanne Dahlberg

Susanne Dahlberg Lecturer

Enhetschef på Innovationsplattformen
Västragötalandsregionen

Civilingenjör och sjuksköterska som i sin roll som enhetschef på Innovationsplattformen i Västragötalandsregionen bidrar till att förbättra innovationsförmågan inom hälso- och sjukvården.

Ulla Karilampi Lecturer

Västragötalandsregionen

Profile image for Ulla Tang

Ulla Tang Lecturer

Överortopedingenjör, Med. Dr.
Ortopedteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innovatör och ortopedingenjör som brinner för att få in fötterna i diabetesvården. Har utvecklat digital fotkoll.