Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Från slutenvård till vård i hemmet för döv äldre man

Från slutenvård till vård i hemmet för döv äldre man

Föreläsare: Gunilla Karlsson

Spår: Digital tillgänglighet

Ett verkligt scenario kring utskrivning från sjukhus till vård i hemmet av en döv äldre man analyseras med hjälp av verktygen Ulf Jansons Delaktighetsmodell + Patientresa. Exemplet används för att lyfta en bredare fråga: Många medborgare följer inte mallen eller har komplexa behov. Vad händer då när budget går före sunt förnuft och mänsklighet i vård och omsorg? Och hur stor är kunskapen om att SIP (Samordnad Individuell Plan) är den enskildes plan och att även sjukvården har ansvar i den? Har det blivit policy om max vårdtid på sjukhus, oavsett hur patienten mår?

Gunilla Karlsson lyfter i denna föreläsning följande tanke: Det är i överlämning av ansvar allt prövas. Hur vet man att ett lyckat överlämnande skett om ingen uppföljning sker? När illa genomförda överlämningar sker blir det till en ökad kostnad för andra. I detta exempel för mänskligt lidande, frustration hos anställda samt ökad kostnad för kommunen. Först när utvärdering av överlämnandet skett och allt gått bra borde vara möjligt att friskriva sig från kostnader.


Språk

Svenska

Ämne

Patient safety

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient centration
Patient safety
Ethics

Föreläsare

Profilbild för Gunilla Karlsson

Gunilla Karlsson Föreläsare

Välfärdsingenjör
Lidol

Gunilla Karlsson Välfärdsingenjör på Lidol. Som Välfärdsingenjör ser Gunilla Karlsson sig som bro mellan olika kulturer: teknik-samhälle, dövkultur-hörkultur, funktionsnedsättning-välfärd. Gunilla är Civilingenjör från Chalmers, uppväxt med döva föräldrar och själv förälder till son med NPF. Gunilla arbetar idag med kommunikation och välfärdsteknik främst med fokus på inkluderande telefoni och tillgängliga digitala möten.
Inkluderande design och universell utformning ligger henne varmt om hjärtat. Gunilla har varit med och starta initiativet NPF-Ninjas och föreningar som Sverok-West Coast Miners och Föreningen Hörande Barn till Döva.