Header image for Vitalis 2021
Profile image for Nya tjänster ger ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdom

Nya tjänster ger ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdom

Lecturers: Anna Tisäter, Sofia Ernestam

Track: Nära vård

Ledinjektion för patienter med reumatisk sjukdom

Patienter med reumatisk sjukdom känner ofta sin sjukdom väl och vet när de har ett begynnande skov och därför är i behov av en kortisoninjektion i en eller flera leder. Därför har vi skapat en funktion i Alltid öppet-appen där patienterna på Centrum för reumatologi själva kan boka sin tid för ledinjektion, vilket varit ett stort behov och önskemål från patienterna. Tidsbokningen föregås av ett frågeformulär med bakomliggande logik, för att säkerställa att patienten inte har några hinder för injektion. Tjänsten innebär även minskat administrativt arbete för vårdpersonalen.


Chatt med handledare vid Överviktscentrum

Patienter som är i behandling mot fetma har ofta behov av tät kommunikation med sin handledare på Överviktscentrum. Tidigare har kommunikationen skett via telefonkontakt var 14:e dag men det har inte mött patienternas behov av att lätt och snabbt kunna kommunicera med sin handledare. För att underlätta kommunikationen mellan patienter och personal har en chatt i Alltid öppet startats. I chatten finns utöver själva kommunikationen patient och vårdgivare, även möjlighet att dela bilder, länkar och dokument. Det ger möjlighet till en helt ny typ av samspel vilket är viktigt för positiva behandlingsresultat. Tjänsten uppskattas mycket av både patienter och personal då det är ett väldigt effektivt och enkelt kommunikationssätt.


Diabetes och fotsår

För att undvika allvarliga komplikationer av ett fotsår hos en patient med diabetes är det avgörande att få snabb medicinsk bedömning av fotsåret. Tidigare krävdes att patienten kom till mottagningen på Centrum för diabetes för att få hjälp, men de kan nu via Alltid öppet själva skicka in bilder på sina fotsår till mottagningen och få snabb bedömning och åtgärd. Kopplat till bilderna är även ett frågeformulär för att säkerställa att viktigt information om till exempel omläggningsrutiner och antibiotikabehandling framkommer till vårdpersonalen från patienten. Tjänsten är mycket uppskattad hos patienterna som nu lätt kan kommunicera med vården även om de är på en semesterresa utomlands och får problem med fotsår vilket är vanligt. 


Akademiskt specialistcentrums arbete med att vidareutveckla Alltid öppet-appen med ovanstående tjänster har fått Region Stockholms pris för Årets bästa implementation år 2020. 

Language

Svenska

Topic

Invånare/Patientbehov

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Personcentrering
Appar
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Anna Tisäter

Anna Tisäter Lecturer

Verksamhetsutvecklare
Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Region Stockholm

Verksamhetsutvecklare Akademiskt specialistcentrum

Sofia Ernestam Lecturer

Verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum