Profilbild för Anna Tisäter

Anna Tisäter Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Region Stockholm

Föreläsare för

Nya tjänster ger ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdom

Verksamhetsutvecklare Akademiskt specialistcentrum

Personlig presentation
Arbetar som verksamhetsutvecklare inom Region Stockholm.