Profilbild för Anna Tisäter

Anna Tisäter Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Region Stockholm

Föreläsare för

Nya tjänster ger ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdom

Verksamhetsutvecklare Akademiskt specialistcentrum