Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Nya tjänster ger ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdom

Nya tjänster ger ökad tillgänglighet och patientmakt vid kronisk sjukdom

Föreläsare: Anna Tisäter, Sofia Ernestam

Spår: Nära vård

Ledinjektion för patienter med reumatisk sjukdom

Patienter med reumatisk sjukdom känner ofta sin sjukdom väl och vet när de har ett begynnande skov och därför är i behov av en kortisoninjektion i en eller flera leder. Därför har vi skapat en funktion i Alltid öppet-appen där patienterna på Centrum för reumatologi själva kan boka sin tid för ledinjektion, vilket varit ett stort behov och önskemål från patienterna. Tidsbokningen föregås av ett frågeformulär med bakomliggande logik, för att säkerställa att patienten inte har några hinder för injektion. Tjänsten innebär även minskat administrativt arbete för vårdpersonalen.


Chatt med handledare vid Överviktscentrum

Patienter som är i behandling mot fetma har ofta behov av tät kommunikation med sin handledare på Överviktscentrum. Tidigare har kommunikationen skett via telefonkontakt var 14:e dag men det har inte mött patienternas behov av att lätt och snabbt kunna kommunicera med sin handledare. För att underlätta kommunikationen mellan patienter och personal har en chatt i Alltid öppet startats. I chatten finns utöver själva kommunikationen patient och vårdgivare, även möjlighet att dela bilder, länkar och dokument. Det ger möjlighet till en helt ny typ av samspel vilket är viktigt för positiva behandlingsresultat. Tjänsten uppskattas mycket av både patienter och personal då det är ett väldigt effektivt och enkelt kommunikationssätt.


Diabetes och fotsår

För att undvika allvarliga komplikationer av ett fotsår hos en patient med diabetes är det avgörande att få snabb medicinsk bedömning av fotsåret. Tidigare krävdes att patienten kom till mottagningen på Centrum för diabetes för att få hjälp, men de kan nu via Alltid öppet själva skicka in bilder på sina fotsår till mottagningen och få snabb bedömning och åtgärd. Kopplat till bilderna är även ett frågeformulär för att säkerställa att viktigt information om till exempel omläggningsrutiner och antibiotikabehandling framkommer till vårdpersonalen från patienten. Tjänsten är mycket uppskattad hos patienterna som nu lätt kan kommunicera med vården även om de är på en semesterresa utomlands och får problem med fotsår vilket är vanligt. 


Akademiskt specialistcentrums arbete med att vidareutveckla Alltid öppet-appen med ovanstående tjänster har fått Region Stockholms pris för Årets bästa implementation år 2020. 

Språk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient centration
Apps
Usability

Föreläsare

Profilbild för Anna Tisäter

Anna Tisäter Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Region Stockholm

Verksamhetsutvecklare Akademiskt specialistcentrum

Sofia Ernestam Föreläsare

Verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum