Header image for Vitalis 2021
Profile image for Kalkylera nyttan av digitalisering

Kalkylera nyttan av digitalisering

Lecturer: Amanda Sundberg

Track: Införande

Hur vet vi om det går att räkna hem nyttan från våra investeringar i digitalisering? Amanda Sundberg är omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera och ger en praktisk guide för hur vi kan göra nyttokalkyler, ett verktyg som hjälper oss att fokusera på nyttan – från utveckling till införande och uppföljning. Amanda visar exempel på en del av de nyttokalkyler hon har gjort, exempelvis inom programmet Första linjens digitala vård, och demonstrerar hur man arbetar för att göra en nyttokalkyl. Praktiska exempel, mallar och instruktioner går också att hämta hem från inera.se och använda för att beräkna nyttan i egna digitaliseringsinsatser.Praktiska exempel, mallar och instruktioner från Inera finns här: Ineras modell för nyttokalkyler 

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Keyword

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning

Lecturers

Profile image for Amanda Sundberg

Amanda Sundberg Lecturer

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Amanda arbetar på Inera med Ineras modell för nyttokalkyler. Amanda har en bakgrund som statsvetare och hälsoekonom och har arbetat många år på Inera med digitalisering i svensk välfärd.