Profilbild för Amanda Sundberg

Amanda Sundberg Föreläsare

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Föreläsare för

Nyttokalkyl för egenmonitorering

Onsdag 24 november 2021 11:25 - 11:40

Personlig presentation
Amanda arbetar på Inera med Ineras modell för nyttokalkyler. Amanda har en bakgrund som statsvetare och hälsoekonom och har arbetat många år på Inera med digitalisering i svensk välfärd.