Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Kalkylera nyttan av digitalisering

Kalkylera nyttan av digitalisering

Föreläsare: Amanda Sundberg

Spår: Införande

Hur vet vi om det går att räkna hem nyttan från våra investeringar i digitalisering? Amanda Sundberg är omvärlds- och marknadsanalytiker på Inera och ger en praktisk guide för hur vi kan göra nyttokalkyler, ett verktyg som hjälper oss att fokusera på nyttan – från utveckling till införande och uppföljning. Amanda visar exempel på en del av de nyttokalkyler hon har gjort, exempelvis inom programmet Första linjens digitala vård, och demonstrerar hur man arbetar för att göra en nyttokalkyl. Praktiska exempel, mallar och instruktioner går också att hämta hem från inera.se och använda för att beräkna nyttan i egna digitaliseringsinsatser.Praktiska exempel, mallar och instruktioner från Inera finns här: Ineras modell för nyttokalkyler 

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development

Nyckelord

Benefits/effects
Management

Föreläsare

Profilbild för Amanda Sundberg

Amanda Sundberg Föreläsare

Omvärlds- och marknadsanalytiker
Inera

Amanda arbetar på Inera med Ineras modell för nyttokalkyler. Amanda har en bakgrund som statsvetare och hälsoekonom och har arbetat många år på Inera med digitalisering i svensk välfärd.