Header image for Vitalis 2021
Profile image for Digitalisering som ett led i den nära vården - kan den digitala tekniken tillsammans med nära samarbete bidra till en sömlös vård?

Digitalisering som ett led i den nära vården - kan den digitala tekniken tillsammans med nära samarbete bidra till en sömlös vård? Passed

Tuesday May 18, 2021 16:30 - 16:40 1. Live

Lecturers: Hugo Pettersson, Susanne Lindehall

Track: Nära vård

I arbetet runt nära vård har vi i DIGGA-projektet påbörjat ett samarbete mellan region och kommun baserat på digitala undersökningar. Förhoppningen är att både patientens situation skall underlättas och att personalen får ett effektivare arbetssätt. Vårdens digitala samarbete mellan kommun och region kommer även öka tillgängligheten. 

Det nära samarbete som krävs mellan region och kommun kan stödjas med hjälp av digitala verktyg och ligger i linje med DIGGA-projektets vision om en bättre första linjens vård med hjälp av digitalisering.

Kan den digital tekniken tillsammans med nära samarbete över organisationsgränserna bidra till en sömlös vård? Med den frågan i fokus berättar vi om våra erfarenheter av att införa digital teknik i hälsocentralernas arbetssätt. 

Projektet Digga Hälsocentralen ska etablera och utveckla minst 10 digitala tjänster för att öka tillgängligheten till offentlig och privat vård. Det är ett unikt samarbete mellan Region Västernorrland, Mittuniversitetet och den privata vårdgivaren Premicare. Projektet är delfinansierat av EU.

Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun

Lecturers

Profile image for Hugo Pettersson

Hugo Pettersson Lecturer

Projektledare
Premicare/Cybemed

Konsult med 35 års erfarenhet från IT branschen och de sista 10 åren med inriktning mot e-hälsa.

Profile image for Susanne Lindehall

Susanne Lindehall Lecturer

Verksamhetsutvecklare
Region Västernorrland

Min största passion i livet är att utvecklas, oavsett om det gäller att våga sova ute under bar himmel, träna mot en löpartävling eller jobba för att vi invånare har möjlighet att få en god vård.

Tillsammans med vår fantastiska personal och våra invånare testar vi i detta projekt att möjliggöra en god och nära vård för våra patienter inom hemsjukvården. Att få vara med och utveckla vår viktiga vårdsektor med nya arbetssätt och ny teknik är en förmån.