Profilbild för Hugo Pettersson

Hugo Pettersson Föreläsare

Projektledare
Premicare/Cybemed
Personlig presentation
Konsult med 35 års erfarenhet från IT branschen och de sista 10 åren med inriktning mot e-hälsa.