Header image for Vitalis 2021
Profile image for Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter

Videobesök som ersättning av standardiserade besök på barndiabetesmottagning: resultat och erfarenheter Passed

Wednesday May 19, 2021 14:40 - 14:55 3. Live

Lecturer: Peter Adolfsson

Track: Nationella forskarnätverket för digital vård

Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden. Idag har Sverige en rad olika former av kontakter mellan patienter (och anhöriga) och vårdpersonal (läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, psykolog etc.) via en digital kanal/plattform. Vi finner digitala vårdmöten både hos specialister, i öppenvård och inom primärvården. 


Förutom direkta videomöten i realtid, som kanske fått störst uppmärksamhet, omfattas också andra former av kommunikation med t.ex. strukturerade frågeformulär, ibland förstärkt med AI-teknik, samt chat-funktioner. 


Att antalet digitala vårdtjänster har ökat starkt under de senaste åren och inte minst under Coronapandemin är ju ingen nyhet, men dagens representanter från Svenska forskarnätverket visar här på resultat från olika studier som pågår landet runt och visst finns det en hel del intressanta fynd!

Sessionens sammanställning presenteras idag digitalt, med möjlighet till interaktion över skärmen - vi vill ju gärna leva som vi lär! 


Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Lecturers

Profile image for Peter Adolfsson

Peter Adolfsson Lecturer

Barnöverläkare
Region Halland

Peter Adolfsson arbetar som barnöverläkare vid Region Hallands sjukhus Kungsbacka och är huvudansvarig för diabetesvården för barn och ungdomar inom samma region. Peter är också knuten till såväl Göteborgs som Örebro Universitet och bedriver i huvudsak forskning inom områdena "idrott och diabetes" samt "teknik och diabetes". Peter är en av de huvudansvariga för nationella kurser avseende insulinpumpar och teknik som används inom diabetesvården. Under detta seminarium kommer han att redovisa resultat och erfarenheter från en studie där man ersatt vartannat fysiskt återbesök med virtuella besök.