Profilbild för Peter Adolfsson

Peter Adolfsson Föreläsare

Barnöverläkare
Region Halland
Personlig presentation
Peter Adolfsson arbetar som barnöverläkare vid Region Hallands sjukhus Kungsbacka och är huvudansvarig för diabetesvården för barn och ungdomar inom samma region. Peter är också knuten till såväl Göteborgs som Örebro Universitet och bedriver i huvudsak forskning inom områdena "idrott och diabetes" samt "teknik och diabetes". Peter är en av de huvudansvariga för nationella kurser avseende insulinpumpar och teknik som används inom diabetesvården. Under detta seminarium kommer han att redovisa resultat och erfarenheter från en studie där man ersatt vartannat fysiskt återbesök med virtuella besök.