Header image for Vitalis 2021
Profile image for Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten Passed

Wednesday May 19, 2021 14:55 - 15:10 3. Live

Lecturers: Agneta Larsson, Maarit Wirkkala

Track: Nationella forskarnätverket för digital vård

Forskning i praktiken: Digital triagering i Appen Digitala Vårdmöten


Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden.

I detta föredrag presenteras den pågående utvecklingen av
Digitala VårdMöten i Region Gävleborg

En digital plattform ska erbjuda en sammanhängande vårdkedja för patienten, från första kontakt och genom triage, diagnostik och behandling. För vårdpersonal erbjuder plattformen en möjlighet till avlastning av telefontriageringar, då varje vårdärende startar med en digital triage innan patienten kopplas vidare till rätt vårdnivå. Vårdpersonal kommer också att kunna kommunicera tvärprofessionellt och över vårdnivå- och verksamhetsgränser, för att kunna erbjuda patienten en bred och sammanhängande bedömning av symtomen. 

Då förfarandet med digital triagering behöver beforskas mera och denna plattform är under utveckling, så kommer forskning att bedrivas parallellt med införandet, för att observera och mäta effekterna av patientens digitala vårdkontakter, såväl som att undersöka patienters och vårdpersonals upplevelser av att använda den digitala vårdkedjan.Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Agneta Larsson Lecturer

Chefläkare
Region Gävleborg

Deltar i upphandling/implementering/utvärdering av regionens nya digitala vårdplattform.
Handleder i forskningsprojekt

Profile image for Maarit Wirkkala

Maarit Wirkkala Lecturer

Högskolan i Gävle

Jag delar min tid mellan kliniken, som överläkare på BUP i Hudiksvall, och forskningen, som doktorand på Högskolan i Gävle. Jag intresserar mig för psykiatri, patientcentrerad vård, patientsäkerhet och samhällets och vårdens utveckling som också påverkar dessa områden. Forskningen behöver hålla jämna steg med utvecklingen och vi inom vården behöver arbeta och forska tvärprofessionellt för att nå bästa resultat.