Profilbild för Maarit Wirkkala

Maarit Wirkkala Föreläsare

Högskolan i Gävle

Föreläsare för

Personlig presentation
Jag delar min tid mellan kliniken, som överläkare på BUP i Hudiksvall, och forskningen, som doktorand på Högskolan i Gävle. Jag intresserar mig för psykiatri, patientcentrerad vård, patientsäkerhet och samhällets och vårdens utveckling som också påverkar dessa områden. Forskningen behöver hålla jämna steg med utvecklingen och vi inom vården behöver arbeta och forska tvärprofessionellt för att nå bästa resultat.