Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten

Forskning i praktiken: Digital triagering i Digitala Vårdmöten Har passerat

Onsdag 19 maj 2021 14:55 - 15:10 3. Live

Föreläsare: Agneta Larsson, Maarit Wirkkala

Spår: Nationella forskarnätverket för digital vård

Forskning i praktiken: Digital triagering i Appen Digitala Vårdmöten


Svenska forskarnätverket för digital vård bjuder in till en session om hur digitala vårdtjänster utvecklats under den senaste tiden.

I detta föredrag presenteras den pågående utvecklingen av
Digitala VårdMöten i Region Gävleborg

En digital plattform ska erbjuda en sammanhängande vårdkedja för patienten, från första kontakt och genom triage, diagnostik och behandling. För vårdpersonal erbjuder plattformen en möjlighet till avlastning av telefontriageringar, då varje vårdärende startar med en digital triage innan patienten kopplas vidare till rätt vårdnivå. Vårdpersonal kommer också att kunna kommunicera tvärprofessionellt och över vårdnivå- och verksamhetsgränser, för att kunna erbjuda patienten en bred och sammanhängande bedömning av symtomen. 

Då förfarandet med digital triagering behöver beforskas mera och denna plattform är under utveckling, så kommer forskning att bedrivas parallellt med införandet, för att observera och mäta effekterna av patientens digitala vårdkontakter, såväl som att undersöka patienters och vårdpersonals upplevelser av att använda den digitala vårdkedjan.Se mer om det svenska forskarnätverket för digital vård på http://digitalcareresearch.se


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Agneta Larsson Föreläsare

Chefläkare
Region Gävleborg

Deltar i upphandling/implementering/utvärdering av regionens nya digitala vårdplattform.
Handleder i forskningsprojekt

Profilbild för Maarit Wirkkala

Maarit Wirkkala Föreläsare

Högskolan i Gävle

Jag delar min tid mellan kliniken, som överläkare på BUP i Hudiksvall, och forskningen, som doktorand på Högskolan i Gävle. Jag intresserar mig för psykiatri, patientcentrerad vård, patientsäkerhet och samhällets och vårdens utveckling som också påverkar dessa områden. Forskningen behöver hålla jämna steg med utvecklingen och vi inom vården behöver arbeta och forska tvärprofessionellt för att nå bästa resultat.