Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser

X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser

Föreläsare: Michel Silvestri, Rebecca Ceder, Sabine Koch

Spår: EU

Med finansiering från forsknings- och innovationsfonden Horizon 2020 har nu detta fleråriga EU-program inletts, i syfte att förbereda för tre nya informationsmängder att kunna delas över landsgränser – laboratorieresultat, medicinsk bild samt utskrivningsbrev (discharge letter). Sverige är representerat av E‑hälsomyndigheten, Equalis AB samt Karolinska Institutet. E-hälsomyndigheten är medansvarig för den del av X-eHealth-programmet som rör arkitektur. Equalis medverkar främst i de delar som rör terminologi och funktionella specifikationer för laboratoriedata. Karolinska Institutet medverkar i arbete kring forskning/innovation, bland annat kopplat till hälsodata för sällsynta sjukdomar. Vid denna presentation redogör vi gemensamt för arbetet under projektets första år, samt vägen framåt.

Språk

Svenska

Ämne

Other, eHealth

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Welfare development,
Management
Innovation/research
Patient safety
Information security
Government information

Föreläsare

Profilbild för Michel Silvestri

Michel Silvestri Föreläsare

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri är sedan april 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund från forskning och pedagogiskt ledarskap vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken.

Rebecca Ceder Föreläsare

Equalis AB

Rebecca Ceder arbetar som informatiker på Equalis AB med ansvar för förvaltning och implementering av NPU-terminologin i Sverige. Hon är också engagerad e-hälsoprojekt för laboratoriemedicin nationellt, samt genom deltagagande i EU-konsortiet X-eHealth. Rebecca har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.

Sabine Koch Föreläsare

Professor of Health Informatics
Karolinska Institutet

Sabine Koch, som har en civilingenjörsexamen och doktorsexamen i medicinsk informatik, innehar sedan 2008 den strategiska professuren i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och är chef för HIC, Centrum för Hälsoinformatik vid LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik samt biträdande prefekt. Därutöver har Sabine uppdrag bl a som ordförande för International Medical Informatics Association (IMIA), chefredaktör för tidskriften Methods of Information in Medicine, samt medlem i Nationella eHälsorådet. I sin forskning kombinerar Sabine medicinsk informatik med människa-dator interaktion. Hennes forskning syftar till att bygga den teoretiska grunden för att fullt ut förstå den socio-tekniska miljön för att kunna förbättra vården med hjälp av informationsteknologi.