Header image for Vitalis 2021
Profile image for X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser

X-eHealth – ett EU-konsortium för att dela labbdata och medicinsk bild över landsgränser

Lecturers: Michel Silvestri, Rebecca Ceder, Sabine Koch

Track: EU

Med finansiering från forsknings- och innovationsfonden Horizon 2020 har nu detta fleråriga EU-program inletts, i syfte att förbereda för tre nya informationsmängder att kunna delas över landsgränser – laboratorieresultat, medicinsk bild samt utskrivningsbrev (discharge letter). Sverige är representerat av E‑hälsomyndigheten, Equalis AB samt Karolinska Institutet. E-hälsomyndigheten är medansvarig för den del av X-eHealth-programmet som rör arkitektur. Equalis medverkar främst i de delar som rör terminologi och funktionella specifikationer för laboratoriedata. Karolinska Institutet medverkar i arbete kring forskning/innovation, bland annat kopplat till hälsodata för sällsynta sjukdomar. Vid denna presentation redogör vi gemensamt för arbetet under projektets första år, samt vägen framåt.

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Michel Silvestri

Michel Silvestri Lecturer

Enhetschef
E-hälsomyndigheten

Michel Silvestri är sedan april 2019 enhetschef vid E-hälsomyndighetens Samordningsavdelning. Legitimerad biomedicinsk analytiker och medicine doktor med bakgrund från forskning och pedagogiskt ledarskap vid Karolinska Institutet, tidigare landstingspolitiker i Stockholm med uppdrag i bl a hälso- och sjukvårdsnämnd, landstingsstyrelse samt forskningsberedning. Michel har också under en period varit chef för LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland. Genom sina olika uppdrag och funktioner har Michel samlat ett flertal perspektiv på digitalisering och e-hälsa, från akademi, klinisk verksamhet samt politiken.

Rebecca Ceder Lecturer

Equalis AB

Rebecca Ceder arbetar som informatiker på Equalis AB med ansvar för förvaltning och implementering av NPU-terminologin i Sverige. Hon är också engagerad e-hälsoprojekt för laboratoriemedicin nationellt, samt genom deltagagande i EU-konsortiet X-eHealth. Rebecca har en magisterexamen i biomedicin och en doktorsexamen inom medicinsk vetenskap.

Sabine Koch Lecturer

Professor of Health Informatics
Karolinska Institutet

Sabine Koch, som har en civilingenjörsexamen och doktorsexamen i medicinsk informatik, innehar sedan 2008 den strategiska professuren i hälsoinformatik vid Karolinska Institutet och är chef för HIC, Centrum för Hälsoinformatik vid LIME, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik samt biträdande prefekt. Därutöver har Sabine uppdrag bl a som ordförande för International Medical Informatics Association (IMIA), chefredaktör för tidskriften Methods of Information in Medicine, samt medlem i Nationella eHälsorådet. I sin forskning kombinerar Sabine medicinsk informatik med människa-dator interaktion. Hennes forskning syftar till att bygga den teoretiska grunden för att fullt ut förstå den socio-tekniska miljön för att kunna förbättra vården med hjälp av informationsteknologi.