Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Föreläsare: Ann-Sophie Gustafsson, Martin Larsson, Tobias Norén Hallin

Spår: Rehabilitering

För många personer med fysisk funktionsnedsättning finns hinder som begränsar en effektiv habilitering och rehabilitering. En utmaning kan vara att ta sig till vårdinrättning för träning som (re)habilitering kräver för att få rätt effekt. Även bristande motivation till frekvent träning inom ordinerade program är ofta ett hinder. (Re)habilitering är sällan roligt och kräver tid och engagemang för att fungera. Inom modern hälso- och sjukvård är fysisk (re)habilitering en förutsättning för både hälsa och självständighet. Dock är möjligheterna att utöva och få stöd i denna process ofta begränsade av samhällets resurser samt brukarens mobiltet och motivation. Vård och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun genomförde hösten 2018 en studieresa till Tokyo för att studera välfärdsteknik inom japansk vård och omsorg. Efter studieresan uppkom flera idéer om möjliga lösningar för att möjliggöra rehabilitering på distans. Genom projektet DigitalWell fick Karlstad kommun kontakt med Bacill som fångade upp en idé om digital rehabilitering på distans. Tjänsten som tas fram kommer att underlätta för de som har svårt att transportera sig för att genomföra (re). Ungefär hälften av Sveriges regioner rapporterar en brist på fysioterapeuter, Den digitala rehabiliteringstjänsten är ett komplement inom (re)habiliteringen som främjar att rätt resurser använd på rätt sätt. Vår lösning ska skapa ökad tillgänglighet, motivation och därmed bättre kontinuerlig träning, bidra till ökad hälsa och bättre livsvillkor för användarna.
Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Apps

Föreläsare

Profilbild för Ann-Sophie Gustafsson

Ann-Sophie Gustafsson FöreläsareUtställare

Utvecklingsledare
Karlstads Kommun

Ann-Sophie har i detta projekt varit behovsställare och samordnare mellan Bacill och arbetsgrupp bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska, på Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun.

Profilbild för Martin Larsson

Martin Larsson FöreläsareUtställare

Projektledare
Bacill Sverige AB

Martin har i detta projekt arbetat som projektledare.

Profilbild för Tobias Norén Hallin

Tobias Norén Hallin Föreläsare

Digital Director
Bacill Sverige AB

Tobias har i detta projekt fungerat som innovationsledare och teknisk produktionsledare.