Header image for Vitalis 2021
Profile image for Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Att utveckla en digital tjänst för fysisk rehabilitering och habilitering

Lecturers: Ann-Sophie Gustafsson, Martin Larsson, Tobias Norén Hallin

Track: Rehabilitering

För många personer med fysisk funktionsnedsättning finns hinder som begränsar en effektiv habilitering och rehabilitering. En utmaning kan vara att ta sig till vårdinrättning för träning som (re)habilitering kräver för att få rätt effekt. Även bristande motivation till frekvent träning inom ordinerade program är ofta ett hinder. (Re)habilitering är sällan roligt och kräver tid och engagemang för att fungera. Inom modern hälso- och sjukvård är fysisk (re)habilitering en förutsättning för både hälsa och självständighet. Dock är möjligheterna att utöva och få stöd i denna process ofta begränsade av samhällets resurser samt brukarens mobiltet och motivation. Vård och omsorgsförvaltningen i Karlstad kommun genomförde hösten 2018 en studieresa till Tokyo för att studera välfärdsteknik inom japansk vård och omsorg. Efter studieresan uppkom flera idéer om möjliga lösningar för att möjliggöra rehabilitering på distans. Genom projektet DigitalWell fick Karlstad kommun kontakt med Bacill som fångade upp en idé om digital rehabilitering på distans. Tjänsten som tas fram kommer att underlätta för de som har svårt att transportera sig för att genomföra (re). Ungefär hälften av Sveriges regioner rapporterar en brist på fysioterapeuter, Den digitala rehabiliteringstjänsten är ett komplement inom (re)habiliteringen som främjar att rätt resurser använd på rätt sätt. Vår lösning ska skapa ökad tillgänglighet, motivation och därmed bättre kontinuerlig träning, bidra till ökad hälsa och bättre livsvillkor för användarna.
Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Verktyg för implementering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Appar

Lecturers

Profile image for Ann-Sophie Gustafsson

Ann-Sophie Gustafsson LecturerExhibitor

Utvecklingsledare
Karlstads Kommun

Ann-Sophie har i detta projekt varit behovsställare och samordnare mellan Bacill och arbetsgrupp bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterska, på Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun.

Profile image for Martin Larsson

Martin Larsson LecturerExhibitor

Projektledare
Bacill Sverige AB

Martin har i detta projekt arbetat som projektledare.

Profile image for Tobias Norén Hallin

Tobias Norén Hallin Lecturer

Digital Director
Bacill Sverige AB

Tobias har i detta projekt fungerat som innovationsledare och teknisk produktionsledare.