Huvudbild för Vitalis 2022

Programpunkter

Konferensen på Vitalis 2022 består av flera spår med paneldiskussioner, keynote-presentationer och studiosamtal. Större delen av innehållet kommer också göras tillgängligt digitalt via livesändningar och inspelade föreläsningar, tillgängliga on demand.

Sök enkelt i programmet
Du kan välja att söka på ämne, föreläsningstyp, målgrupp eller tid för att enkelt hitta det du är intresserad av genom att klicka på  knappen "Fler sökalternativ".

Du kan också välja något av de tematiska spåren med föreläsningar som håller en röd tråd. 

Ett tredjesätt är att klicka på knappen visa en översikt av föreläsningarna per föreläsningssal.


Det går fortsatt att köpa tillgång till det digitala innehållet

Registrera dig till konferensen | Vitalis

Spår: Befolkningsdata - population based health

Moderator: Emma Spak och Jesper Ekberg

Hälsofrämjande och förebyggande arbete blir alltmer nödvändigt för att bromsa behovsökningarna kopplat till den demografiska utvecklingen och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. En lärdom under pandemin är att kunskap om befolkningens hälsa behöver omsättas i direkt handling och i bred samverkan lokalt och regionalt. Dagens hälsoutmaningar kan mötas på ett mer effektivt sätt med ett systematiskt användande av olika datakällor,

 

På det här seminariet kommer du få del av nationella och internationella utblickar kring population based health, men framförallt få del av handfasta exempel från ett region- och kommunperspektiv. Vi kommer belysa hur innovativa sätt att använda befolkningsdata ger kraft till den nära vården ur ett primärvårdsperspektiv, men också hur den kan användas som verktyg i det breda folkhälsoarbetet i en kommunkontext. Vi tar lärdomar från arbetet under pandemin och ger exempel på arbetssätt där sammanställd data förebygger lokal smittspridning.

 

Alla med intresse för förebyggande arbete och hur det kan effektiviseras är välkomna. Seminariet vänder sig särskilt till dig som är beslutsfattare eller strateg inom kommuner och regioner, samt analytiker/statistiker som behandlar befolkningsdata och är intresserad av hur den kan omsättas på nya sätt. 


Läs även artikel: Population based health i fokus på Vitalis: så tog Borås ledartröjan

Alla programpunkter

Filter

Plats

Språk

Ämne

Föreläsningssyfte

Kunskapsnivå

Målgrupp

Nyckelord

Profilbild för Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?

Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?

Emma Spak, Jesper Ekberg, Maja Fjaestad
Tisdag 17 maj 2022 10:30 - 10:45 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Other, eHealth, Live, Annat, Orientation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Researchers, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,

Profilbild för CRUSH Covid

CRUSH Covid

Mats Martinell, Region Uppsala
Tisdag 17 maj 2022 10:50 - 11:00 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Decision Support, Live, Annat, Tools for implementation, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Researchers, Students, Care professionals, Healthcare professionals, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Education (verification), Management, Innovation/research

Profilbild för Områdesprofilerna i Region Östergötland ger en samlad bild av hälsan i närområdet

Områdesprofilerna i Region Östergötland ger en samlad bild av hälsan i närområdet

Maria Elgstrand
Tisdag 17 maj 2022 11:00 - 11:10 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Inhabitant/Patient needs, Live, Kort, Inspiration, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Benefits/effects, Management, Follow-up/Report of current status,, Usability

Profilbild för Hur vi styr och leder med invånaren i fokus

Hur vi styr och leder med invånaren i fokus

Kristina Nyberg Smahel
Tisdag 17 maj 2022 11:10 - 11:20 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Quality and knowledge management, Live, Kort, Inspiration, Intermediate, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Students, Patient/user organizations, Actual examples (good/bad), Welfare development,, Management, Municipality, Follow-up/Report of current status,

Profilbild för Befolkningsdata - samtal och dialog

Befolkningsdata - samtal och dialog

Jesper Ekberg, Anders Ekholm, Emma Spak, Maja Fjaestad
Tisdag 17 maj 2022 11:30 - 12:00 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Other, eHealth, Live, Panel, Other, Introductory, Management/decision makers, Politicians, Organizational development, Researchers, Actual examples (good/bad), Benefits/effects, Welfare development,