Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hur vi styr och leder med invånaren i fokus

Hur vi styr och leder med invånaren i fokus Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:10 - 11:20 F6

Föreläsare: Kristina Nyberg Smahel

Spår: Befolkningsdata - population based health

Borås Stad har sedan år 2000 arbetat med att ta fram Välfärdsbokslut. Välfärdsbokslutet är en jämlikhetsrapport som beskriver hälsoläget i Borås Stad.  Rapporten är uppdelad i sex avsnitt som alla utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 med tillhörande mänskliga rättigheter. Resultatet i välfärdsbokslutet pekar ut de utmaningar som Borås Stad har gällande skillnader i livsvillkor och visar på ett tydligt sätt hur befolkningens hälsa har utvecklats över tid. Rapporten ligger till grund för hur Borås Stads nämnder och bolag prioriterar sin budget och planerar sin verksamhet. 


Läs även artikel: Population based health i fokus på Vitalis: så tog Borås ledartröjanSpråk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Welfare development,
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Kristina Nyberg Smahel

Kristina Nyberg Smahel Föreläsare

Borås Stad