Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Områdesprofilerna i Region Östergötland ger en samlad bild av hälsan i närområdet

Områdesprofilerna i Region Östergötland ger en samlad bild av hälsan i närområdet Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 11:00 - 11:10 F6

Föreläsare: Maria Elgstrand

Spår: Befolkningsdata - population based health

Region Östergötland har tagit fram Områdesprofiler, ett nytt flexibelt digitalt verktyg som visar hur invånarna i ett visst område mår, baserat på levnadsvanor, socioekonomi och faktorer som påverkar hälsan. Verktyget ska ge vårdcentralerna stöd i det hälsobefrämjande arbetet.

Från 1 januari 2020 har Region Östergötlands vårdcentraler ett utökat uppdrag att arbeta för en god och jämlik hälsa för alla boende i sitt närområde, inte enbart de som är patienter.

Till stöd för primärvården har regionen därför utvecklat verktyget Områdesprofiler som sammanställer och paketerar befintlig befolkningsdata på ett helt nytt sätt.

Det gör det möjligt att få fram uppgifter om levnadsvanor, psykisk ohälsa, och alkohol- och tobakskonsumtion hos invånarna på kommun-, och länsnivå. Med hjälp av det digitala verktyget går det också att zooma in på varje enskilt vårdcentralsområde för att ta fram fakta om exempelvis ekonomisk standard, utbildningsnivå, arbetslöshet, trångboddhet, andelen barn som lever i ekonomisk utsatthet.

Förutom att verktyget ger vårdcentralerna ökad kunskap, så öppnar det också för mer samarbete mellan primärvården och kommuner, skolor och andra samhällsaktörer.

Verktyget går att nå via Region Östergötlands hemsida: Områdesprofiler ÖstergötlandSpråk

Svenska

Ämne

Inhabitant/Patient needs

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development

Nyckelord

Benefits/effects
Management
Follow-up/Report of current status,
Usability

Föreläsare

Profilbild för Maria Elgstrand

Maria Elgstrand Föreläsare

Verksamhetschef
Region Östergötland

Jag arbetar som verksamhetschef på Folkhälso- och statistikenheten inom Region Östergötland.