Header image for Vitalis 2022

Sessions

The conference at Vitalis 2022 consists of several tracks with panel discussions, keynote presentations and studio talks. Most of the content will also be available online via live broadcasts and recorded lectures, available on demand.

Search the programme and customise your agenda!

You can filter by topic, seminar type, target audience or time. There are also a number of thematic tracks in the programme based on pre-recorded seminars. 


Register for conference | Vitalis - English

Track: Befolkningsdata - population based health

Hälsofrämjande och förebyggande arbete blir alltmer nödvändigt för att bromsa behovsökningarna kopplat till den demografiska utvecklingen och bidra till ett bättre nyttjande av tillgängliga resurser. En lärdom under pandemin är att kunskap om befolkningens hälsa behöver omsättas i direkt handling och i bred samverkan lokalt och regionalt. Dagens hälsoutmaningar kan mötas på ett mer effektivt sätt med ett systematiskt användande av olika datakällor,

 

På det här seminariet kommer du få del av nationella och internationella utblickar kring population based health, men framförallt få del av handfasta exempel från ett region- och kommunperspektiv. Vi kommer belysa hur innovativa sätt att använda befolkningsdata ger kraft till den nära vården ur ett primärvårdsperspektiv, men också hur den kan användas som verktyg i det breda folkhälsoarbetet i en kommunkontext. Vi tar lärdomar från arbetet under pandemin och ger exempel på arbetssätt där sammanställd data förebygger lokal smittspridning.

 

Alla med intresse för förebyggande arbete och hur det kan effektiviseras är välkomna. Seminariet vänder sig särskilt till dig som är beslutsfattare eller strateg inom kommuner och regioner, samt analytiker/statistiker som behandlar befolkningsdata och är intresserad av hur den kan omsättas på nya sätt. 


Läs även artikel: Population based health i fokus på Vitalis: så tog Borås ledartröjan

All sessions

Filters

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword

Profile image for Befolkningsdata - samtal och dialog

Befolkningsdata - samtal och dialog

Jesper Ekberg, Anders Ekholm, Emma Spak, Maja Fjaestad
Tuesday May 17, 2022 11:30 - 12:00 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Panel, Övrigt, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling

Profile image for CRUSH Covid

CRUSH Covid

Mats Martinell, Region Uppsala
Tuesday May 17, 2022 10:50 - 11:00 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Beslutsstöd, Live, Other, Verktyg för implementering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Studerande, Omsorgspersonal, Vårdpersonal, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Utbildning (utbildningsbevis), Styrning/Förvaltning, Innovativ/forskning

Profile image for Hur vi styr och leder med invånaren i fokus

Hur vi styr och leder med invånaren i fokus

Kristina Nyberg Smahel
Tuesday May 17, 2022 11:10 - 11:20 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Kvalitet och Kunskapsstyrning, Live, Short 7 min, Inspiration, Fördjupning, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Forskare (även studerande), Studerande, Patientorganisationer/Brukarorganisationer, Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Välfärdsutveckling, Styrning/Förvaltning, Kommun, Uppföljning/Nulägesbeskrivning

Profile image for Områdesprofilerna i Region Östergötland ger en samlad bild av hälsan i närområdet

Områdesprofilerna i Region Östergötland ger en samlad bild av hälsan i närområdet

Maria Elgstrand
Tuesday May 17, 2022 11:00 - 11:10 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Invånare/Patientbehov, Live, Short 7 min, Inspiration, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Verksamhetsutveckling, Nytta/effekt, Styrning/Förvaltning, Uppföljning/Nulägesbeskrivning, Användbarhet

Profile image for Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?

Varför behöver vi använda befolkningsdata på nya sätt?

Emma Spak, Jesper Ekberg, Maja Fjaestad
Tuesday May 17, 2022 10:30 - 10:45 F6
Befolkningsdata - population based health, Svenska, Annat, eHälsa, Live, Other, Orientering, Introduktion, Chef/Beslutsfattare, Politiker, Forskare (även studerande), Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling