Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften

Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:15 - 12:00 A2

Föreläsare: Agneta Larsson, Elin Johansson Hultman, Ida Kedling

Spår: Min Vård Gävleborg

Att skapa nya mötesformer än traditionella bokade besök är ett nödvändigt steg för att nå både verksamhetsnytta och en patientupplevd bättre tillgänglighet. De besöksformer vi presenterar, och resonemanget bakom är:

- Asynkron chat

- Enstaka formulär

- Repetitiva formulär

- Skattningsformulär och hur de poängen kan styra uppföljningslogiken

- Flerpartschat/flerpartsvideo


Hur redo är sedan våra medarbetare för de nya mötesformerna?

Språk

Svenska

Ämne

Future Health and Social Care

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Innovation/research
Apps
Usability

Föreläsare

Agneta Larsson Föreläsare

Chefsläkare

Chefläkare

Profilbild för Elin Johansson Hultman

Elin Johansson Hultman Föreläsare

eHälsoutvecklare
Region Gävleborg

eHälsoutvecklare i Region Gävleborg med en inriktning mot hälsoinformatik. Har en bakgrund som sjuksköterska, barnmorska och vårdutvecklare. Studerar masterprogrammet i eHälsa vid Linnéuniversitetet.

Ida Kedling Föreläsare

Implementeringsledare