Header image for Vitalis 2022
Profile image for Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften

Min vård Gävleborg - Nya mötesformer och deras syften Passed

Wednesday May 18, 2022 11:15 - 12:00 A2

Lecturers: Agneta Larsson, Elin Johansson Hultman, Ida Kedling

Track: Min Vård Gävleborg

Att skapa nya mötesformer än traditionella bokade besök är ett nödvändigt steg för att nå både verksamhetsnytta och en patientupplevd bättre tillgänglighet. De besöksformer vi presenterar, och resonemanget bakom är:

- Asynkron chat

- Enstaka formulär

- Repetitiva formulär

- Skattningsformulär och hur de poängen kan styra uppföljningslogiken

- Flerpartschat/flerpartsvideo


Hur redo är sedan våra medarbetare för de nya mötesformerna?

Language

Svenska

Topic

Framtidens omsorg och vård

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Tekniker/IT/Utvecklare
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Appar
Användbarhet

Lecturers

Agneta Larsson Lecturer

Chefsläkare

Chefläkare

Profile image for Elin Johansson Hultman

Elin Johansson Hultman Lecturer

eHälsoutvecklare
Region Gävleborg

eHälsoutvecklare i Region Gävleborg med en inriktning mot hälsoinformatik. Har en bakgrund som sjuksköterska, barnmorska och vårdutvecklare. Studerar masterprogrammet i eHälsa vid Linnéuniversitetet.

Ida Kedling Lecturer

Implementeringsledare