Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digital process för synpunkter som kan förbättra vården

Digital process för synpunkter som kan förbättra vården Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 13:50 - 14:20 A1

Föreläsare: Christina Kling Hassler, Safia Bennani

Det patientcentrerade synsättet är en viktig utgångspunkt för vårdens kvalitetsarbete. Det innebär att det krävs en mer holistisk syn på individen och att man använder patients upplevelse för att förbättra olika aspekter på vården, som till exempel bemötande, transparens och tillgänglighet. 

Man har länge kunnat lämna synpunkter per telefon, brev eller via ett webbformulär direkt till vården eller till patientnämnden, som kan stödja patienten i ärendet. Ur en invånares perspektiv har klagomålsprocessen ibland varit svår att förstå, men också varit svår att genomföra. 

För att underlätta för patient och närstående att lämna synpunkter, har 1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggjort en nationell tjänst som förenklar att skicka in ett ärende via 1177.se, via en central kanal. Den nationella tjänsten möjliggör en digital process för hantering av ärenden, samt ett gemensamt inrapporteringsformulär som ger underlag för statistik och uppföljning. Statistiken ligger till grund för ett gemensamt lärande på olika nivåer. 

Om regionen eller patientnämnden redan har ett eget system för att registrera ärenden, kan man via en integrationslösning skapa en sömlös dialog mellan patient och närstående i 1177 och det system som regionen använder. 

Tjänsten möjliggör för invånaren att ha en sammanhållen digital kommunikation och upplevelse via 1177 Vårdguidens e-tjänster. En region kommer att beskriva av hur det egna arbetet har förändras till följd den gemensamma ingången i regionen, och vilka nyttor som kan förväntas av den nya lösningen. 

Språk

Svenska

Ämne

Healthcare Services

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Patient centration
Management

Föreläsare

Profilbild för Christina Kling Hassler

Christina Kling Hassler Föreläsare

Medicinsk chef
Inera AB

Medicinsk chef på Inera AB

Profilbild för Safia Bennani

Safia Bennani Föreläsare

Tjänstespecialist
Inera AB

Applikationsspecialist på 1177 Vårdguidens e-tjänster