Header image for Vitalis 2022
Profile image for Digital process för synpunkter som kan förbättra vården

Digital process för synpunkter som kan förbättra vården Passed

Thursday May 19, 2022 13:50 - 14:20 A1

Lecturers: Christina Kling Hassler, Safia Bennani

Det patientcentrerade synsättet är en viktig utgångspunkt för vårdens kvalitetsarbete. Det innebär att det krävs en mer holistisk syn på individen och att man använder patients upplevelse för att förbättra olika aspekter på vården, som till exempel bemötande, transparens och tillgänglighet. 

Man har länge kunnat lämna synpunkter per telefon, brev eller via ett webbformulär direkt till vården eller till patientnämnden, som kan stödja patienten i ärendet. Ur en invånares perspektiv har klagomålsprocessen ibland varit svår att förstå, men också varit svår att genomföra. 

För att underlätta för patient och närstående att lämna synpunkter, har 1177 Vårdguidens e-tjänster möjliggjort en nationell tjänst som förenklar att skicka in ett ärende via 1177.se, via en central kanal. Den nationella tjänsten möjliggör en digital process för hantering av ärenden, samt ett gemensamt inrapporteringsformulär som ger underlag för statistik och uppföljning. Statistiken ligger till grund för ett gemensamt lärande på olika nivåer. 

Om regionen eller patientnämnden redan har ett eget system för att registrera ärenden, kan man via en integrationslösning skapa en sömlös dialog mellan patient och närstående i 1177 och det system som regionen använder. 

Tjänsten möjliggör för invånaren att ha en sammanhållen digital kommunikation och upplevelse via 1177 Vårdguidens e-tjänster. En region kommer att beskriva av hur det egna arbetet har förändras till följd den gemensamma ingången i regionen, och vilka nyttor som kan förväntas av den nya lösningen. 

Language

Svenska

Topic

Vårdtjänster

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Personcentrering
Styrning/Förvaltning

Lecturers

Profile image for Christina Kling Hassler

Christina Kling Hassler Lecturer

Medicinsk chef
Inera AB

Medicinsk chef på Inera AB

Profile image for Safia Bennani

Safia Bennani Lecturer

Tjänstespecialist
Inera AB

Applikationsspecialist på 1177 Vårdguidens e-tjänster