Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Äldremottagning på vårdcentraler i Uppsala

Äldremottagning på vårdcentraler i Uppsala Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 09:30 - 10:00 A6

Föreläsare: Annica Abrahamsson, Pia Leierdahl

Spår: Införande / förändringsledning

Äldre med komplexa behov är en målgrupp med stort behov av vård och omsorg som hälso- och sjukvårdssystemet kommer att få svårt att klara av i framtiden. Systemet behöver därför ställas om i syfte att bättre tillmötesgå de utmaningar och behov som förväntas och få ett bättre omhändertagande av målgruppen. Projektet med äldremottagningar syftar till att identifiera individer som är 75 år eller äldre med risk för stora vårdbehov och utveckla ett riktat arbetssätt som kan bidra till bättre liv och hälsa för målgruppen samt minska kostnaderna för hälso- och sjukvård.

Under 2021-2022 testas äldremottagningar på 17 vårdcentraler i Region Uppsala och målet är att påbörja bredinförandet på samtliga vårdcentraler i slutet av 2022.

Införandet är helt digitalt fram tills nu. Vi har haft digitala nätverksträffar för äldremottagningar men även samlat information i nyhetsbrev samt haft handledning i from av öppna forum varje vecka. 

Vi arbetar även mycket med utdata från vårt journalsystem. Med hjälp av utdata hoppas vi kunna identifiera äldre med komplexa behov samt att verktyget ska vara ett stöd i arbetet. Vi är även på gång att skapa en rapport för att kontinuerligt kunna följa det arbete som görs på vårdcentralen.

Det vi redan idag kan se är patienter som efter besöket på äldremottagningar är mycket nöjda med de besök de får samt den hjälp de får vid besöket. 

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Annica Abrahamsson

Annica Abrahamsson Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Nära vård och hälsa primärvård Region Uppsala

Hej!
Jag heter Annica Abrahamsson och arbetar som verksamhetsutvecklare för primärvård i Region Uppsala. I min roll arbetar jag till stor del med två områden:
- Pilotprojektet äldremottagningar som är en del i omställningen till Effektiv och Nära vård. Min kollega Pia Leierdahl och jag kommer under konferensen att berätta om vårt digitala arbetssätt som vi tillämpat under projekttiden.
- Väntetider i vården som innefattar vårdgaranti och tillgänglighetsfrågor i primärvården.

Jag ser med förväntan framemot Vitalis som jag tror både kommer ge inspiration men också möjlighet till att nätverka med likasinnade deltagare.

Profilbild för Pia Leierdahl

Pia Leierdahl Föreläsare

Projektledare Äldremottagningar i Region Uppsala
Region Uppsala

Jag började mitt arbete inom vården som sjuksköterska 1998 och vidareutbildade mig senare till distriktssköterska. De är nu nästan 10 år sedan jag arbetade kliniskt. Jag började istället att arbeta med vårdsystem och support vilket senare ledde mig in på arbetet som projektledare. Som projektledare har jag arbetat med införande av vårdsystem, uppdatering av vårdsystem och digitalisering av verksamheten. Jag har även arbetat på ett företag som har vårdsystem och arbetade där som teknisk projektledare med kopplingar mellan systemen.
Sedan hösten 2020 arbetar jag på hälso- och sjukvårdsavdelningen i Region Uppsala som utredare och projektledare. Här projektleder jag arbetet som benämns "Bättre omhändertagande av äldre med komplexa behov" som mynnar ut i införandet av äldremottagningar på vårdcentral. Ett mycket roligt och viktigt projekt då vi behöver bli bättre på att ta hand om äldre personer.