Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:00 - 11:30 F2

Föreläsare: Manne Andersson, Vivéca Busck Håkans

Spår: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Information om de nationella och gemensamma e-hälsospecifikationerna finns tillgängliga. NGS-tjänsten är resultatet av E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag: Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, NGS. 

För att en e-hälsospecifikation ska få status som gemensam och nationell ska den genomgå en process där den bedöms med hjälp av olika kriterier – en form av kvalitetssäkring. E-hälsomyndighetens seminarium ger praktisk kunskap om processens olika steg, på en fördjupad nivå beskrivs de bedömningskriterier och grundprinciper som ligger till grund för bedömningen.

Under seminariet visas hur bedömningskriterierna ska användas i arbetet med att ta fram nationella och gemensamma e-hälsospecifikationer.

Språk

Svenska

Ämne

Quality and knowledge management

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Benefits/effects
Welfare development,
Management
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Documentation,
Law, Judicial procedures
Patient safety
Usability

Föreläsare

Profilbild för Manne Andersson

Manne Andersson Föreläsare

Arkitekt
E-hälsomyndigheten

Manne Andersson har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor och arbetar främst med frågor som rör arkitektur, interoperabilitet och standardisering.

Vivéca Busck Håkans Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Vivéca Busck Håkans. Förvaltningsledare för NGS-förvaltningen på E-hälsomyndigheten är sjuksköterska och statsvetare med lång erfarenhet av informatik inom hälso- och sjukvården. Vivéca ingår i Sveriges expertgrupp för ICNP, International Classification of Nursing Practice.