Header image for Vitalis 2022
Profile image for Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning

Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning Passed

Wednesday May 18, 2022 11:00 - 11:30 F2

Lecturers: Manne Andersson, Vivéca Busck Håkans

Track: Samverkan för strukturerad dokumentation och interoperabilitet

Information om de nationella och gemensamma e-hälsospecifikationerna finns tillgängliga. NGS-tjänsten är resultatet av E-hälsomyndighetens regeringsuppdrag: Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, NGS. 

För att en e-hälsospecifikation ska få status som gemensam och nationell ska den genomgå en process där den bedöms med hjälp av olika kriterier – en form av kvalitetssäkring. E-hälsomyndighetens seminarium ger praktisk kunskap om processens olika steg, på en fördjupad nivå beskrivs de bedömningskriterier och grundprinciper som ligger till grund för bedömningen.

Under seminariet visas hur bedömningskriterierna ska användas i arbetet med att ta fram nationella och gemensamma e-hälsospecifikationer.

Language

Svenska

Topic

Kvalitet och Kunskapsstyrning

Seminar type

Förinspelat + Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Styrning/Förvaltning
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Juridik
Patientsäkerhet
Användbarhet

Lecturers

Profile image for Manne Andersson

Manne Andersson Lecturer

Arkitekt
E-hälsomyndigheten

Manne Andersson har många års erfarenhet av digitalisering inom offentlig sektor och arbetar främst med frågor som rör arkitektur, interoperabilitet och standardisering.

Vivéca Busck Håkans Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Vivéca Busck Håkans. Förvaltningsledare för NGS-förvaltningen på E-hälsomyndigheten är sjuksköterska och statsvetare med lång erfarenhet av informatik inom hälso- och sjukvården. Vivéca ingår i Sveriges expertgrupp för ICNP, International Classification of Nursing Practice.