Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Hur ser vi till att våra nya vårdinformationsstöd verkligen levererar bästa möjliga nytta?

Hur ser vi till att våra nya vårdinformationsstöd verkligen levererar bästa möjliga nytta? Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 08:30 - 10:00 A7

Föreläsare: Jonas Boström
Workshop leaders: Anette Larsson Sander, Jonas Boström
Workshop facilitators: Anna Angenete, Jennifer Grönqvist, Kerstin Engman

Spår: Workshops / fördjupning

För att delta i denna workshop så måste du göra en intresseanmälan genom att klicka på knappen "Boka"

Syftet är att säkerställa att det blir en bra sammansatt grupp. Huvudprincipen är dock att först anmäld får plats.

Workshopledaren kommer att meddela om du blir antagen

Endast fysiskt deltagande är möjligt.


Vi står inför spännande och omfattande införanden av nya vårdinformationsstöd som kan innebära stora fördelar för vårdtagare, invånare  och regionernas medarbetare 

Frågor vi kontinuerligt behöver ställa oss är - Vart i införandet är vi idag? Vilka förutsättningar finns? vilken kompetens behövs och vilka roller och mandat behövs för att lyckas med regionernas införandeprogram/projekt. 

Flera av dagens IT-stöd kommer att bytas ut och ersättas av nya vårdinformationsstödDet innebär att flertalet av regionernas medarbetare, både inom IT, drift och förvaltning, får förändrade arbetssätt med nya verktyg och rutiner. Arbetssätten kommer också att påverkas på olika sätt beroende på vilken profession och vilka uppdrag man har och vilken verksamhet man tillhör. 

För att på bästa sätt kunna stödja införandet av nya vårdinformationsmiljöer så behöver vi stanna upp, reflektera och analysera hur vi på fler sätt kan ”kroka arm” i fortsatta gemensamma projekt och vilka förutsättningar som behövs för att lyckas med ett väl genomfört införande. 

 

Vad menar vi då med ett Införande? 

Digitalisering är inte ett mål i sig, utan ett medel som gör det möjligt att skapa värde på nya sätt för individenDigitalisering handlar inte bara om IT utan även om förmågan att ställa om arbetssätt, processer och beteenden med stöd av ny teknik och är den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid. För traditionella organisationer som hälso-och sjukvården med dess stödverksamheter, exempelvis IT-förvaltning, kan det vara utmanande eftersom det medför att även kulturen, organisationen och arbetssätten behöver förändras. 

Införande är ett brett begrepp som oftast kopplas till IT-projekt, men som behöver förtydligas både vad gäller roller, mandat och arbetssättFörtydligandet av begreppet är viktigt så att den enskilda medarbetaren förstår omfattningen av vad ett införande innebär men även varför det är så viktigt. Ägaren av förändringen kan på det sättet skapa rätt förutsättningar för kärnverksamheten att implementera det nya vårdinformationsstödet. 

Detta kan tyckas vara enkla frågor, men är samtidigt de viktigaste och mest grundläggande för att få den enskilda medarbetaren att acceptera införandeprojektet och få svar på den klassiska frågan: What´s in it for me?  


Vad är det då som krävs för att uppnå ett optimalt införande? 

Utifrån frågeställningen ovan har vi samlat in och analyserat våra medarbetares erfarenheter och insikter från det dagliga arbetet och som har kompletterats med värdefulla insikter från regionernas egna medarbetare. Erfarenheterna kommer från olika digitaliseringsprojekt, regionala såväl som nationella, och med en bred spridning från söder till norr.  


Analysen omfattar hela digitaliseringshjulet: 

- Ledning, styrning och organisation 

- Arkitektur och informationssäkerhet 

- Grunddata och digital infrastruktur 

- Sammanhållen digital service.   

Analysen av resultaten kommer att utgöra ett underlag för den gemensamma workshop som vi vill genomföra tillsammans med Vitalis deltagare. 

Ämnet kommer att hållas i en workshopmiljö för att samla in ytterligare input, erfarenheterutmaningar och där målet är att skapa rekommendationer för vård- och omsorgsgivare som de sedan kan utgå ifrån när de gör sina planer för kommande steg i sina program för att stödja införandet av nya vårdinformationsmiljöer.  

Målgruppen för workshoppen är personer som innehar roller och mandat inom ledning och styrning för regionala, kommunala och privata hälso- och sjukvårdsaktörer.  

Med det sagt så hoppas vi att få arbeta vidare med frågorna vad och varför, så att vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för ett optimalt införande av Nutidens Vårdinformationsstöd där alla är med på tåget. 

Språk

Svenska

Ämne

Implementation

Seminarietyp

On site only

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Care professionals
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Management
Follow-up/Report of current status,

Föreläsare

Profilbild för Jonas Boström

Jonas Boström FöreläsareUtställare

Senior e-Hälso strateg
CGI Sverige AB

Många års erfarenhet som sjuksköterska inom anestesi och och akutsjukvård samt som första linjens chef har givit en bred och god förståelse för vårdens och professionernas utmaningar och möjligheter. Men också mer än 10 års arbete med utvecklingsfrågor samt forskarstudier inom kvalitetsteknik med fokus på förbättringsarbete och tjänstedeisgn har skapat gedigen kunskap om det användardrivna och invånarperspektivet för att utveckla tjänster för hälsa. Högaktuellt nu är ett pågående kommunalt projektledaruppdrag kring vård och omsorg med hjälp av distansteknik.

Profilbild för Anette Larsson Sander

Anette Larsson Sander Workshop leaderUtställare

Senior consultant e-health
CGI Sverige AB

Hej,
Med en lång och bred erfarenhet inom regional och kommunal Hälso- och sjukvård så har jag skaffat mig en djup kompetens såväl inom det kliniska arbetet som olika ledningsuppdrag i att leda, utveckla och stödja olika hälso- och sjukvårdsorganisationer, chefer och medarbetare mot uppsatta mål och visioner.

Idag verkar jag i rollen som senior konsult inom CGI:s nationella e-Hälso team med huvudfokus att tillsammans med kunderna driva transformationsarbete inom digitalisering där förändringsledning är en av de viktigaste grundpelarna inom ett otpimalt Införande.

Profilbild för Jonas Boström

Jonas Boström Workshop leaderUtställare

Senior e-Hälso strateg
CGI Sverige AB

Många års erfarenhet som sjuksköterska inom anestesi och och akutsjukvård samt som första linjens chef har givit en bred och god förståelse för vårdens och professionernas utmaningar och möjligheter. Men också mer än 10 års arbete med utvecklingsfrågor samt forskarstudier inom kvalitetsteknik med fokus på förbättringsarbete och tjänstedeisgn har skapat gedigen kunskap om det användardrivna och invånarperspektivet för att utveckla tjänster för hälsa. Högaktuellt nu är ett pågående kommunalt projektledaruppdrag kring vård och omsorg med hjälp av distansteknik.

Profilbild för Anna Angenete

Anna Angenete Workshop facilitatorUtställare

CGI Sverige AB

Jennifer Grönqvist Workshop facilitator

Profilbild för Kerstin Engman

Kerstin Engman Workshop facilitatorUtställare

Seniorkonsult e-hälsa
CGI Sverige AB

Jag ingår i CGIs nationella e-hälsoteam. Jag har ansvarat för ett flertal upphandlingar avs. egenmonitorering. Jag har talat om vikten av förändringsledning/-styrning vid SKRs beställarnätverk för egenmonitorering. Jag har skrivit artiklar om upphandlingarnas fokus på teknik och prylar snarare än "så-här-vill-vi-jobba", dvs verksamhetsutveckling och nyttohemtagning