Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Integrerad vård och omsorg - nya journalsystem

Integrerad vård och omsorg - nya journalsystem Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 11:00 - 11:30 A4

Föreläsare: Jorma Kaista, Susanna Kaisla, Tinja Lääveri
Talare: Erica Poldahl, Sofia Krouthén

Spår: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Apotti är det första journalsystemet i världen som omfattar både hälso- och sjukvård samt omsorg och det påverkar mer än 1,7 miljoner invånares liv i Helsingforsregionen. Programmet är mycket omfattande och har kostat ca 400 M Euro inklusive det stora tranformationsarbetet som fortfarande pågår.  

Programmets syfte var att förbättra samarbetet mellan ett stort antal sjukhus, omsorgen, vårdcentraler samt tandvården i Helsingforsområdet. De positiva effekterna av programmet är ökad resurseffektivitet, ökad kund- och patientsäkerhet, högre kvalitet på vård och service, flexibla e-tjänster och möjlighet att erbjuda egenvård för Helsingforsregionens patienter. Apottiprogrammet har på ett unikt sätt integrerat kommuner, region och andra enheter för vård och omsorg med patienten i centrum vilket har väckt stort intresse runt hela världen.


Kom och lyssna på Jorma Kaista, Tinja Lääveri och Susanna Kaisla som kommer att berätta om programmets utmaningar och lärdommar samt nyttan med att integrera vård och omsorg både ur ett patient-, medarbetar- såväl som ett ekonomiskt perspektiv

  • Jorma Kaista, Europe EHR Lead, Accenture som kommer att berätta om erfarenheter och utmaningar med införande av nytt journalsystem implementerad och integrerad i stor skala
  • Tinja Lääveri, Senior medical advisor, kommer att berätta om nyttan från ett kliniskt perspektiv 
  • Susanna Kaisla, Senior social care advisor, som arbetar inom omsorgen, berättar om vinsterna med integrerad journalsystem för omsorgen.

Föreläsningen presenteras i samarbete med Accenture som varit Apottis huvudsakliga partner i denna omfattande transformation.

Språk

English

Ämne

Other, eHealth

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)

Föreläsare

Profilbild för Jorma Kaista

Jorma Kaista Föreläsare

Europe EHR Lead
Accenture

Profilbild för Susanna Kaisla

Susanna Kaisla Föreläsare

Senior social care advisor
Oy Apotti Ab

.

Profilbild för Tinja Lääveri

Tinja Lääveri Föreläsare

Senior medical advisor
Apotti

Profilbild för Erica Poldahl

Erica Poldahl Talare

Client Group Lead Health & Public Services, Managing Director
Accenture Sweden

Profilbild för Sofia Krouthén

Sofia Krouthén Talare

Client Account Lead Healthcare
Accenture Sweden