Header image for Vitalis 2022
Profile image for Integrerad vård och omsorg - nya journalsystem

Integrerad vård och omsorg - nya journalsystem Passed

Thursday May 19, 2022 11:00 - 11:30 A4

Lecturers: Jorma Kaista, Susanna Kaisla, Tinja Lääveri
Speakers: Erica Poldahl, Sofia Krouthén

Track: Införande / förändringsledning, Socialtjänst / äldreomsorg / kommun

Apotti är det första journalsystemet i världen som omfattar både hälso- och sjukvård samt omsorg och det påverkar mer än 1,7 miljoner invånares liv i Helsingforsregionen. Programmet är mycket omfattande och har kostat ca 400 M Euro inklusive det stora tranformationsarbetet som fortfarande pågår.  

Programmets syfte var att förbättra samarbetet mellan ett stort antal sjukhus, omsorgen, vårdcentraler samt tandvården i Helsingforsområdet. De positiva effekterna av programmet är ökad resurseffektivitet, ökad kund- och patientsäkerhet, högre kvalitet på vård och service, flexibla e-tjänster och möjlighet att erbjuda egenvård för Helsingforsregionens patienter. Apottiprogrammet har på ett unikt sätt integrerat kommuner, region och andra enheter för vård och omsorg med patienten i centrum vilket har väckt stort intresse runt hela världen.


Kom och lyssna på Jorma Kaista, Tinja Lääveri och Susanna Kaisla som kommer att berätta om programmets utmaningar och lärdommar samt nyttan med att integrera vård och omsorg både ur ett patient-, medarbetar- såväl som ett ekonomiskt perspektiv

  • Jorma Kaista, Europe EHR Lead, Accenture som kommer att berätta om erfarenheter och utmaningar med införande av nytt journalsystem implementerad och integrerad i stor skala
  • Tinja Lääveri, Senior medical advisor, kommer att berätta om nyttan från ett kliniskt perspektiv 
  • Susanna Kaisla, Senior social care advisor, som arbetar inom omsorgen, berättar om vinsterna med integrerad journalsystem för omsorgen.

Föreläsningen presenteras i samarbete med Accenture som varit Apottis huvudsakliga partner i denna omfattande transformation.

Language

English

Topic

Annat, eHälsa

Seminar type

Live

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)

Lecturers

Profile image for Jorma Kaista

Jorma Kaista Lecturer

Europe EHR Lead
Accenture

Profile image for Susanna Kaisla

Susanna Kaisla Lecturer

Senior social care advisor
Oy Apotti Ab

.

Profile image for Tinja Lääveri

Tinja Lääveri Lecturer

Senior medical advisor
Apotti

Profile image for Erica Poldahl

Erica Poldahl Speaker

Client Group Lead Health & Public Services, Managing Director
Accenture Sweden

Profile image for Sofia Krouthén

Sofia Krouthén Speaker

Client Account Lead Healthcare
Accenture Sweden