Huvudbild för Vitalis 2022

Vision e-hälsa 2025 – en internationell jämförelse av nationella strategier för e-hälsa och digital hälsa Har passerat

Tisdag 17 maj 2022 10:30 - 11:00 A4

Föreläsare: Gustaf Hedström, Michael Peolsson

Vision e-hälsa 2025 anger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för hälso- och sjukvårdenEn strävan av det slaget vinner på att dra lärdom från andra länders sätt att forma en nationell strategi såväl som erfarenheter dragna genom dessa arbeten. E-hälsomyndigheten presenterar resultat från en jämförelse mellan Sverige och åtta utvalda länder, med utgångspunkt från Sveriges e-hälsovision, strategi och arbete. Det handlar om hur det praktiskt gått till att utveckla och implementera en storskalig strategi för e-hälsa/digital och en strävan efter att presentera exempel på konkreta, framgångsrika, lösningar implementerade i andra länder ur ett learning – by – example: best practice – lessons learned perspektiv, och därigenom koppla till målen i Vision e-hälsa 2025. De åtta länder som jämförs med Sverige är: Australien, Danmark, Estland, Finland, Katalonien- Spanien, Norge, Storbritannien och Veterans Affairs – USA.

Språk

Svenska

Ämne

Welfare Technology

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research
Follow-up/Report of current status,
Documentation,
Law, Judicial procedures
Patient safety
Information security
Government information
Usability
Ethics

Föreläsare

Gustaf Hedström Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Gustaf Hedström MD. PhD.

Michael Peolsson Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Michael Peolsson PhD.