Header image for Vitalis 2022

Vision e-hälsa 2025 – en internationell jämförelse av nationella strategier för e-hälsa och digital hälsa Passed

Tuesday May 17, 2022 10:30 - 11:00 A4

Lecturers: Gustaf Hedström, Michael Peolsson

Vision e-hälsa 2025 anger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter för hälso- och sjukvårdenEn strävan av det slaget vinner på att dra lärdom från andra länders sätt att forma en nationell strategi såväl som erfarenheter dragna genom dessa arbeten. E-hälsomyndigheten presenterar resultat från en jämförelse mellan Sverige och åtta utvalda länder, med utgångspunkt från Sveriges e-hälsovision, strategi och arbete. Det handlar om hur det praktiskt gått till att utveckla och implementera en storskalig strategi för e-hälsa/digital och en strävan efter att presentera exempel på konkreta, framgångsrika, lösningar implementerade i andra länder ur ett learning – by – example: best practice – lessons learned perspektiv, och därigenom koppla till målen i Vision e-hälsa 2025. De åtta länder som jämförs med Sverige är: Australien, Danmark, Estland, Finland, Katalonien- Spanien, Norge, Storbritannien och Veterans Affairs – USA.

Language

Svenska

Topic

Välfärdsteknik

Seminar type

Live

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Upphandlare/inköp/ekonomi/HR
Tekniker/IT/Utvecklare
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Personcentrering
Styrning/Förvaltning
Kommun
Innovativ/forskning
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Dokumentation
Juridik
Patientsäkerhet
Informationssäkerhet
Information/myndighet
Användbarhet
Etik

Lecturers

Gustaf Hedström Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Gustaf Hedström MD. PhD.

Michael Peolsson Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Michael Peolsson PhD.