Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Digitalisering av kostregistrering - från behov till lösning

Digitalisering av kostregistrering - från behov till lösning Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 13:30 - 14:00 A4

Föreläsare: Helle Sörensen, Therese Norbäck

Spår: Välfärdsteknik

Mat och måltider har fått en allt tydligare roll senaste åren, det har kommit tydligare uppdrag från myndigheter och vi upplevde att kostregistreringen var både besvärlig och bristande i kvalitet. Vi så att det kunna finnas vinster i att digitalisera processen och uppnå vinster i såväl praktisk hantering som i kvaliteten av registreringarna samt resultatsammanställning. Vi ville ha ett interaktivt verktyg som kunde stötta personalen i realtid under arbetsdagen. Genom kontakt mellan universitet och kommun fick vi kontakt med en student som tog sig an uppgiften i sitt examensarbete. Hon fick möjlighet att ha fokusgrupper från verksamheten och utifrån det presenterade hon sedan en prototyp på lösning. Nästa steg blev att föra dialog med näringslivet i hur en framtagen till färdig lösning kunde se ut, detta visade att det fanns flera väger att gå och vi i egen verksamhet var tvungen att tänka vad som i ett längre perspektiv skulle vara mest fördelaktigt. Här lagde vi mycket tid på att göra en grundlig nyttoanalys innan beslut. Frågan till beslut blev sedan om vi vile ha en solitär lösning på exakt detta till en lägre kostnad initialt eller en lösning där vi även kunde koppla fler likvärdiga processer på?


Sista steget är nu igång och under våren 2022 förväntar vi att ha en färdig lösning i drift, vi har valt att sikta på en lösning som i slutändan kan stödja oss i flera processer för att på så sätt göra det möjligt med en bredare digital transformering i verksamheten.

Språk

Svenska

Ämne

Elderly Care

Seminarietyp

Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Documentation,
Apps

Föreläsare

Profilbild för Helle Sörensen

Helle Sörensen Föreläsare

Projekt och utvecklingsledare/ Projektledare VälTel 2.0
Östersunds kommun

Mitt arbete i Östersunds kommun innefattar primärt utvecklingsarbete inom välfärdsteknologi, digitalisering, nyttorealisering och dokumentation för legitimerad personal. Har bl.a. uppdraget som nätverkskoordinator för Jämtland Härjedalen i SKR's nätverk "Digitalisering inom socialtjänsten med fokus på verksamhetsutveckling". Under senaste 2 åren huvudprojektledare för Interreg projektet VälTel 2.0.

Profilbild för Therese Norbäck

Therese Norbäck Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Östersunds kommun

Verksamhetsutvecklare inom hemtjänst och särskildboende.