Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Ökad innovationskraft och nya arbetssätt. Testbädd i primärvård – ett pilotprojekt

Ökad innovationskraft och nya arbetssätt. Testbädd i primärvård – ett pilotprojekt Har passerat

Onsdag 18 maj 2022 11:30 - 12:00 F3

Föreläsare: Anne-Charlotte Hansson , Irene Svenningsson, Sarah Samuelson

Närhälsan Färgelanda vårdcentral startade 2019 upp testbädd i primärvård med mål om att skapa en attraktiv arbetsplats och där innovativa idéer tas till vara i samverkan med både interna aktörer och externa företag för att utveckla nya tjänster och produkter.  Utgångspunkten för detta arbete var den utmaning som hälso- och sjukvården står inför beroende på demografiska förändringar med en åldrande befolkning samt en ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar.  Denna utmaning kräver nytänkande i arbetssätt och att nya tjänster och produkter tas i användning. Primärvården är basen i vården och ingången i vårdsystemet och för att kunna möta de ökande kraven krävs omställning i arbetssätt och att personalens kunnande och kreativitet tas till vara.

Testning av nya produkter och innovationer har inte varit ett prioriterat områden inom primärvården utan fokus har varit produktivitet, tillgänglighet och en ekonomi i balans.  Genom att bygga en testbädd som utgår från primärvårdens behov skapas möjlighet att pröva nya produkter och tjänster som utvecklas vidare av personal och patienter/invånare. Vid uppstart av projektet fanns begränsad erfarenhet av testbädd i primärvård både regionalt och nationellt.

Detta pilotprojekt görs i samverkan med Högskolan Väst och finansieras med Interregionala medel från EU. Genom samverkan med Högskolan Väst ges möjlighet  vetenskapligt utvärdera nya arbetssätt och produkter.

Projektet har pågått i snart tre år och under dessa år har nya erfarenheter skapats. Samarbete har initierats bland annat med regionens Innovationsplattform avseende exempelvis IT och juridik.  Samverkan har startats med ett antal företag som har behov av att pröva produkter och tjänster i primärvårdsmiljö. I testbädden har utvecklats ett tydligt och transparant arbetssätt när företagsförfrågningar inkommer. Erfarenheterna visar att det behöver finnas en tydlig väg för företag som önskar testa produkter och tjänster och där riskvärdering avseende patientsäkerhet är en viktig del. För att få en hållbar testbädd är involvering av personalen viktig samt stöd från politik och ledning.

Språk

Svenska

Ämne

Health services

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Management
Innovation/research

Föreläsare

Anne-Charlotte Hansson Föreläsare

Psykoterapeut

Profilbild för Irene Svenningsson

Irene Svenningsson Föreläsare

Docent, Foustrateg
Västra Götalandsregionen

Foustrateg och projektledare

Profilbild för Sarah Samuelson

Sarah Samuelson Föreläsare

distriktssköterska doktorand
Närhälsan Färgelanda Vårdcentral

Distriktssköterska och tredjeparts doktorand inom arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst.