Huvudbild för Vitalis 2022
Profilbild för Distansmonitorering inom primärvården med ett flygtorns perspektiv

Distansmonitorering inom primärvården med ett flygtorns perspektiv Har passerat

Torsdag 19 maj 2022 11:30 - 12:00 F2

Föreläsare: Alex Jaranka

Spår: Egenmonitorering

Flertal internationella satsningar har gjorts sedan början av 2000-talet för införande av distansmonitorering av patienter med kroniska sjukdomar inom primärvården via uppkopplade sensorer sedan början av 2000-talet. Den senaste tio åren har forskningen inom distansmonitorering ökat exponentiellt. Erfarenhet vid implementering av distansmonitorering inom Capio visar på kvarstående hinder vid rekrytering av patienter och acceptans av lösningen hos vårdpersonalen. Vad säger den samlade internationella forskningen om distansmonitoreringens effekter och utmaningar inom primärvården? 

Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Seminarietyp

Pre-recorded + Live

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Education (verification)
Welfare development,
Patient centration
Management
Municipality
Innovation/research
Patient safety
Government information
Usability

Föreläsare

Profilbild för Alex Jaranka

Alex Jaranka Föreläsare

Doktorand
Karolinska Institutet